BEËINDIGING STICHTING JAN VAN IEPEREN FONDS

In september 2005 is het Jan van Ieperen Fonds opgericht. Doelstelling was het ondersteunen van goede doelen en maatschappelijke activiteiten in de meest brede zin. Gedurende tien jaar is daar met veel enthousiasme een grote invulling aan gegeven. Veel personen en organisaties hebben daar hun bijdrage aan geleverd. Daardoor konden goede doelen, deels in Ghana en deels in Utrecht e.o. middels kleine en grote projecten worden ondersteund. Hierover meer in het eindverslag.

 

Helaas hebben wij moeten vaststellen dat de laatste jaren de inkomsten van het fonds steeds minder werden en dat daar voorlopig geen wijziging in zou optreden. Dit houdt in dat de doelstellingen van het fonds niet meer of onvoldoende gerealiseerd kunnen worden, wat het bestuur heeft doen besluiten om het fonds per 31 december 2015 op te heffen.

 

Het bestuur wil langs deze weg alle sponsoren danken voor hun bijdrage aan het welslagen van de activiteiten van het Jan van Ieperen Fonds gedurende vele jaren.

 

Bestuur Jan van Ieperen Fonds.